نباید بابت رکود نگران باشیم /تقویت قدرت خرید همزمان با تثبیت بازار

ما نباید از بابت رکود نگران باشیم چون در حال حاضر زمان مناسبی برای انتقال سیاست های جامع و کلان مسکن است و سیاست تقویت قدرت خرید مسکن همزمان با تثبیت بازار چاره ساز است.

نباید-بابت-رکود-نگران-باشیم-تقویت-قدرت-خرید-همزمان-با-تثبیت-بازار
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان برای بهبود بازار مسکن پیشنهاد داد: تقویت قدرت خرید همزمان با تثبیت بازار عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینای همدان در خصوص اظهارات وزیر راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی صندوق های پس انداز و پرداخت بیش از 100 میلیون تومان وام برای خانه دار شدن مردم ، گفت: تأمین مالی مسکن یکی از ابزارهای بسیار مهم اثرگذاری روی بازار مسکن است و هیچ کشوری هم نتوانسته بدون به کارگیری نظام تأمین مالی مناسب ، توسعه ای در بخش مسکن ایجاد کند که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. دکتر علی اکبر قلی زاده در گفتگو با پیام ساختمان افزود:بحث مهمی که وجود دارد این است که باید در کنار تأمین مالی سیاست های تثبیت هم به کار گرفته شود؛ یعنی اول بازار مسکن باثبات شده و جلوی نوسانات شدید گرفته شود تا سایر سیاست ها مفید و اثرگذار و کارآمد باشند. وی تاکید کرد : سیاستی که در خصوص پس انداز مسکن و اعطای وام مسکن مطرح شده، می تواند سیاست خوبی باشد به شرطی که شرایط مذکور در بازار مسکن برقرار باشد. عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان با اشاره به اینکه زمانی که قیمت ها شدید افزایش پیدا می کند، سیاست اعطای وام مفید و کارآمد نیست، تصریح کرد: به قدری افزایش قیمت ها زیاد است که حتی رقم وامی که در حال حاضر زیاد به نظر می رسد در آینده تأثیری بر قدرت خرید مردم نخواهد داشت. بنابراین بحث مهم تثبیت بازار است و به نظر می رسد سیاست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توسعه نظام تأمین مالی مسکن و اعطای وام خوب است اما باید به صورت یک بسته سیاستی اجرا گردد تا هم تثبیت و هم تأمین مالی مهیا شود. این کارشناس مسکن درباره وضعیت بازار مسکن گفت: در بازار مسکن سیکل های تکرارشونده اتفاق می افتد اما شدت و ضعف و طول دوره آن ممکن است فرق داشته باشد. به عنوان مثال؛ معمولاً چند سال دوره رونق و چند سال دوره رکود وجود دارد. وی ادامه داد: بعد از افزایش قیمت شدید و تکانه ای که در بازار مسکن رخ داد،قدرت خرید مردم پایین آمد و از طرف دیگر جذابیت سودآوری و سرمایه گذاری در بازار مسکن، تولید را افزایش داد. این امر سبب شد که مازاد عرضه در بازار به وجود آید و این مازاد عرضه شرایطی را فراهم آورده که گفته می شود رکود در بازار حکمفرماست. به نظر من تا زمانی که قدرت خرید افزایش نیابد و مردم نتوانند دوباره وارد بازار شوند ، رکود وجود دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان تاکید کرد: ما نباید از بابت رکود نگران باشیم چون در حال حاضر زمان مناسبی برای انتقال سیاست های جامع و کلان مسکن است و سیاست تقویت قدرت خرید مسکن همزمان با تثبیت بازار چاره ساز است.
انتهای خبر/پ
×