سال 93 سرشار از آرامش

یک کارشناس مسکن در رابطه با افزایش میزان وام به پیام ساختمان گفت: بزرگ ترین مأموریت این طرح ها از سوی دولت تحریک و رشد اقتصادی است .

سال-93-سرشار-از-آرامش
یک کارشناس مسکن در رابطه با افزایش میزان وام به پیام ساختمان گفت: بزرگ ترین مأموریت این طرح ها از سوی دولت تحریک و رشد اقتصادی است . سعید لیلاز با اشاره به این موضوع که تحریک پذیری باعث خواهد شد مسکن از رکود خارج شود، گفت: دو سال است که مسکن در رکود عجیبی قرار دارد و این مسئله کاهش ساخت وساز و اشتغال را در پی داشته است. وی با اشاره به اینکه؛ وام ها را می توان فرصت های طلایی برای رشد معاملات دانست،افزود: وام مسکن می تواند تلنگر اساسی بر مسکن وارد کند و اطمینان کامل می دهم که ما به زودی شاهد رونق بازار مسکن خواهیم بود. لیلاز ادامه داد: کارشناسان از احتمال تورم 25 درصدی در سال آینده خبر می دهند اما مطمئناً سرعت تورم از قیمت مسکن بیشتر خواهد بود. وی در پایان افزود: سال 93 سالی سرشار از آرامش همراه با رشد اقتصادی خواهد بود و امیدوارم بخش مسکن رونق بگیرد اما نه اینکه گران فروشی شود بلکه سود منصفانه ای برای سازندگان به همراه داشته باشد.
انتهای خبر/پ
×