بازدید امروز تا این لحظه 9969 بار

پرداخت 12 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی

اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای یعنی اعتبارات عمرانی در نیمه سال 93 خوشبختانه بالغ بر6/52 درصد نه تنها تخصیص بلکه پرداخت شد، بنابراین خزانه اعلام کرده که علاوه بر این عدد 2 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شد. نوبخت ادامه داد: سال مالی به نیمه رسیده است و درباره اینکه چه اقدامی درخصوص مدیریت تخصیص به انجام رسید؛ باید اشاره کرد که همه منابع پیش بینی شده در 6 ماهه اول به طور طبیعی تحقق پیدا نکرد، اما نحوه تخصیص همانطور که در گزارش ها و بیانات رئیس جمهور عنوان شد ما موفق شدیم به گونه ای عمل کنیم که نظر مجلس درارتباط با تکمیل طرح های نا تمام به انجام رسیده و آثار سرمایه ای آن را دررشد اقتصادی 6 ماهه و 3 ماهه اول جستجو کنیم. وی تاکید کرد: اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای یعنی اعتبارات عمرانی در نیمه سال 93 خوشبختانه بالغ بر6/52 درصد نه تنها تخصیص بلکه پرداخت شد، بنابراین خزانه اعلام کرده که علاوه بر این عدد 2 هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شده که دراین گزارش 6 ماهه اول وجود ندارد، به عبارت بهتر تا حال حاضر بیش از 12 هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی پرداخت شد، اگراین عدد را با اعتبارات عمرانی سال 91 مقایسه کنیم، می توان دریافت که ما موفق شدیم در نیمه سال 93 با توجه به عدد تحقق کامل منابع درآمدی نزدیک به کل، منابعی که در سال 91 برای اعتبارات عمرانی تخصیص داده شد را در نیمه سال پرداخت کنیم معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، افزود: اگراین مورد درهمین 6 ماه با سال قبل مقایسه شود، حدود 3/3 برابر در 6 ماهه اول سال 93 نسبت به سال قبل اعتبارات عمرانی بیشتر پرداخت شده است، اما نکته مهم برای نمایندگان اعتبارات عمرانی استانی می باشد که در این مورد باید گفت خوشبختانه تا کنون 100درصد اعتبارات عمرانی استانی پرداخت شده است؛ ازاین رو استانداران گزارش دادند که این اعتبارات عمرانی که نسبت به 6 ماهه اول سال صد در صد بوده و نسبت به 6 ماهه اول سال قبل 5/12 برابر می باشد فرصتی را برای نمایندگان در شورای برنامه ریزی استان فراهم کرد تا به طرح ها بتوانند بپردازند محمدباقر نوبخت در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: خوشبختانه بخشنامه بودجه در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و اکنون بودجه در مراحل تهیه و تنظیم است و انشالله مانند سال گذشته در موعد مقرر و مهلت قانونی به مجلس تقدیم خواهد شد.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 194فهرست مطالب شماره 194
×