مبلمان حرارتی کارآگاه

محققان نمونه ای از مبلمان حرارتی تولید کرده اند که قادر به نشان دادن رد بدن یا اشیای مختلفی است که بر روی میز یا نیمکت قرار میگیرند. تیشرت Hypercolor نمونه ای از محصولات است که با توجه به دمای بدن تغییر رنگ پیدا میکند. طرح مفهومی مبلمان حرارتی Linger a Little Longer توسط «جی واتسون» ارائه شده و شامل میز و نیمکت است که رد بدن یا اشیایی که بر روی آن قرار میگیرند را نشان میدهد. این مبلمان حرارتی دارای پوشش ترموکرومیک (thermochromic) هستند که گرما را جذب کرده و باعث تغییرات شیمیایی بازگشت پذیر (تغییر رنگ) میشوند. زمانی که فرد بر روی نیمکت مینشیند یا فنجان داغ قهوه روی میز قرار میگیرد، این پوشش در تماس با حرارت تغییر رنگ پیداکرده و ردی از بدن یا شیء روی میز و نیمکت باقی میماند و پس از سرد شدن سطح، این رد نیز از بین میرود.این مبلمان حرارتی با قیمت سه هزار دلار به بازار عرضه شده است.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 193فهرست مطالب شماره 193
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×