جعبه های نور و تهویه طبیعی

در یک محله مسکونی توکیو، شرکت طراحی یاماگوچی ماکوتو، یک آپارتمان را به پایان رسانده که از بتن مسلح ساخته شده است. این طرح با عنوان اوگی بر زمینی تاریخی ساخته شده که پیش از خانه ای قرار داشته است که ساکنین آن به دیوارهای حائل آجری قرمزرنگ آن و باغ ژاپنی کوچک آن، میبالیده اند. با توجه به این امر، گروه طراحی، نوار باریکی باغچه را در اطراف این ساختمان سه طبقه در نظر گرفته اند. این ساختار، به عنوان یک ملک منحصربه فرد بزرگ، جایگزین طرح دسته ای از آپارتمان های تک خانواری، گردیده است. در فضاهای داخلی، مجموعه ای از حجم های خالی و روشن که همچون اتاق های باز به نظر میرسند، نور و تهویه طبیعی داخلی را انجام میدهند. این فضاهای تهویه، در سایزها و اشکال متفاوتی به پلان آپارتمان اضافه شده و ساکنین میتوانند از آنها استفاده های آزادانه تری نیز داشته باشند. در نتیجه، این خانه مسکونی، نیازی به استفاده از نورهای مصنوعی در روز ندارد و این اتاق های باز، در نقش جعبه های نور، عمل مینمایند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 192فهرست مطالب شماره 192
در ارتباط با این مطلب بیشتر بخوانیم :
×