بازدید امروز تا این لحظه 11108 بار

نمایش محصولات همراه با آموزش

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان گفت: برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان میتواند تأثیر زیادی در کیفیت صنعت ساختمان داشته باشد و لازم است ارائه محصولات با آموزش های لازم همراه باشد. علی حیدر عبدی پور در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: به اعتقاد من نمایشگاه های استانی باید به سمت بومیسازی پیش بروند، بدین معنی که توانمندیهای هر استان و منطقه شناساییشده و موضوع برگزاری متناسب با نیازهای هر استان باشد. علاوه بر این پیشرفت استان های دیگر ازجمله روش های نوین ساخت وساز را وارد سایر استان ها کند. وی در پاسخ به این سؤال که حضور خارجیها در نمایشگاه چقدر مؤثر خواهد بود، گفت: حضور خارجیها اگر منجر به معرفی فناوری ساخت و تولید مصالح نوین و استاندارد در کشور شود، بسیار مفید است ولی چنانچه یک بازدید کلی از نمایشگاه با هدف یافتن بازار فروش محصولات باشد، تنها در بحث رقابت تأثیرگذار است و در بلندمدت تأثیر چندان مثبتی ندارد. عبدی پور ادامه داد: اینکه نظام مهندسی در نمایشگاه غرفه ندارد، ضعف بزرگی است. اعتقاد دارم نظام مهندسی به عنوان اصلیترین نهاد در صنعت ساختمان حتی باید بخشی از نمایشگاه را مدیریت کند. مدیریت نظام مهندسی باید به این صورت باشد که مصالحی که مطابق مقررات ملی ساختمان است، شناساییشده و مجریان را به استفاده از آنها ترغیب کنند. وی در ادامه به انتقاد از شیوه برگزاری نمایشگاه پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه همواره در نمایشگاه های ساختمانی حضور پیدا میکنم، مکان برگزاری نمایشگاه بسیار مهم است. نباید این نمایشگاه ها با حجم بسیار بالا در تهران متمرکز شود و در استان ها نمایشگاه ها با کیفیت بسیار پایین تر برگزار شوند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 191فهرست مطالب شماره 191
×