بازدید امروز تا این لحظه 6393 بار

مزایای فناوری ها برای مردم مشخص شود

رئیس ارتباط با مشتریان شرکت نمایشگاهی بین المللی اصفهان گفت: ساخت وساز با افزایش رشد جمعیت نیاز مبرم و ضروری کشور است. طرف دیگر نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده مطرح شده و مجموع این عوامل باعث شده تا تکنولوژیهای جدیدی به کار گرفته شود. حمیدرضا وحدت پور، در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در رابطه با برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان گفت: نمایشگاه محل مناسبی برای عرضه تکنولوژیهاست. بخشی از این تکنولوژیها بومی است و بخشی از آنها خارجی است و بهترین جایی که محل تلاقی این روز خواهد بود،نمایشگاه صنعت ساختمان است.وی با بیان اینکه نمایشگاه ساختمان ایران از نظر کارشناسان دومین نمایشگاه بزرگ خاورمیانه است، گفت: قطعاً حضور خارجیها بسیار مؤثر خواهد بود و خوشبختانه مهندسان ما تخصص بسیار خوبی در بومیسازی دارند و فن آوریهای زیادی تاکنون بومی شده است. وحدت پور در مورد ضعف های نمایشگاه های مرتبط با صنعت ساختمان کشور گفت: قطعاً مشکلات اقتصادی و سیاسی نمایشگاه های ما را تحت تأثیر قرار میدهد و هراندازه ارتباط ما با دنیا کمتر شود، نمایشگاه تبدیل به فروشگاه میشود؛ زیرا خبری از تکنولوژی نیست. یکی از اموری که باید به آن بپردازیم تخصصیتر کردن نمایشگاه و ارائه دستاوردهای جدید است. وی افزود: در برخی نمایشگاه ها عدم انطباق شرکت کنندگان با مقررات ملی ساختمان را شاهد هستیم. برگزاری نمایشگاه باید منطبق با سیاست گذاریهای کلی در کشور باشد. ما الآن در بحث هوشمند سازی، بهینه سازی همچنان شاهد ارائه مصالحی هستیم که در ساخت وساز سنتی هم استفاده میشود اما در کشور های توسعهیافته نمایشگاه ها محلی برای دریافت ایده ها است و بسیاری از صاحبان صنایع مشکل مهمشان را در نمایشگاه مطرح نموده و راهکارهای حل مشکلات را بررسی میکنند.ما ایده ها و ابتکارات را به کلی در نمایشگاه فراموش کرده ایم و همواره با عبارت های دهان پرکن مانند اولین، قدیمیترین، تنهاترین و ... به تبلیغ محصولاتمان میپردازیم ولی وقتی وارد بدنه تولید میشویم ایده های جدید ارائه نشده و چقدر خوب است که وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی و همچنین بخش خصوصی مشکلات را مطرح کنند و برای حل آنها چاره اندیشی شود. بیشک یک ایده بکر میتواند برای تولیدکنندگان سودآور باشد. رئیس ارتباط با مشتریان شرکت نمایشگاهی بین المللی اصفهان خاطرنشان کرد: فرهنگ جزو جداییناپذیر مردم ایران است. اعتقاد دارم با فرهنگ سازی میتوان فناوریها را از نمایشگاه به ساخت وساز ارائه کرد و این کار را میتوان با تفکیک و تمایز بد و خوب و استفاده از آمار و ارقام انجام داد. باید مزایای فناوری برای مردم مشخص شود چرا که در کشور ما مردم بزرگ ترین سازنده مسکن هستند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 191فهرست مطالب شماره 191
×