بازدید امروز تا این لحظه 6251 بار

نظرسنجی برای تبدیل مسکن مهر پردیس به ملکی

شرکت عمران پردیس در اطلاعیه ای از متقاضیان مسکن مهر خواست نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی تغییر پروژه از 99 ساله به خودمالکی تا 10 مرداد سال جاری اقدام کنند، در غیر این صورت سیستم به صورت پیش فرض حداکثر آرا را برای متقاضی در نظر خواهد گرفت. این شرکت در اطلاعیه ای اعلام کرد: مقتضی است همه متقاضیانی که طرح مسکن مهر آنها 99 ساله است از طریق سامانه هوشمند خدمات الکترونیک شهر جدید پردیس به آدرس www.mehr.pardis-ntoir.gov.ir وارد کارتابل خود شده و از بخش سؤالات سازمان از شما فرم مربوط به نظرسنجی تغییر پروژه از 99 ساله به خودمالکی تکمیل کنند. در کارتابل متقاضیان آمده است؛ قابل توجه همه متقاضیان مسکن مهر با طرح 99 ساله؛ پیرو سیاست های وزارت راه و شهرسازی و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید، شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بخشی از واحدهای پروژه مسکن مهر را از اجاره 99 ساله به خودمالکی تغییر وضعیت دهد. در این راستا ضمن مطالعه شرایط زیر، در پایان با علامت زدن گزینه قبول یا رد، حداکثر تا تاریخ 10 مرداد 93 این شرکت را از نوع تقاضای خود مطلع نمایید: 1- برای تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خود مالکی، در ابتدا میزان سهم شما از زمین مشاع متعلق به قطعه تفکیکی مشخص، سپس برای تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع میگردد. 2- سهم الشراکه شما از بهای زمین با شرایط 50 درصد نقد و الباقی در اقساط 24 ماهه، اخذ خواهد شد. 3- در مرحله صدور سند، سند مالکیت قطعی(عرصه و اعیان) به نام شما از سوی اداره ثبت وفق مقررات صادر خواهد شد. 4- پاسخ موافق شما جهت مالکیت قطعی واحد تخصیصیافته، در کارتابل سامانه، از نظر حقوقی به منزله قبول شرایط بوده و پاسخ مخالف یا عدم پاسخ در تاریخ مقرر، به منزله رد تقاضای خود مالکی منظور شده و تغییر وضعیت واگذاری، برای این شرکت امکان پذیر نخواهد بود. 5- نظر به اینکه بر اساس اعلام آن متقاضی محترم، این شرکت برنامه ریزی لازم را انجام داده و ممکن است تغییر نظر شما، در وضعیت سایر متقاضیان تأثیرگذار باشد، متقاضی پس از تعیین وضعیت، هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط مینماید و شرکت عمران شهر جدید پردیس هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت یکی از نکات قابل توجه فراخوان تبدیل مسکن مهر 99 ساله به مسکن ملکی مربوط به یکی از بندهای شش گانه شرکت عمران پردیس است که پیش از ورود به مرحله پاسخگویی، متقاضی آن را مشاهده میکند. در این بند خطاب به متقاضی تأکید شده است ؛ «در صورت مشاهده سؤال و عدم پاسخ دهی به آن توسط جنابعالی؛ سیستم به صورت پیش فرض مقدار حداکثر آراء را برای شما در نظر خواهد گرفت.» این بدان معناست که متقاضی چنانچه دو سؤال متقاضی تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خودمالکی میباشم و با تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خودمالکی مخالفم را در کارتابل خود ببیند و به هر دلیلی تا 10 مردادماه امسال به یکی از آنها جواب ندهد سامانه هوشمند خدمات الکترونیکی شهر جدید پردیس دراین باره تصمیم گیری خواهد کرد. گفتنی است چندی پیش مهدی هدایت مدیرکل حقوقی و املاک عمران شهرهای جدید گفت: یکی از دلایل این کار تأمین منابع مالی برای ساخت زیرساخت ها و روبناهای مسکن مهر بود که سرانجام دستورالعمل واگذاری و فروش عرصه واحدهای 99 ساله مسکن مهر پس از تصویب هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید ایران به تائید وزیر راه و شهرسازی نیز رسید. هدایت با بیان اینکه تبدیل مسکن مهر 99 ساله به مسکن ملکی (خرید زمین توسط متقاضیان) اختیاری است، گفت: البته شرط فروش زمین مسکن مهر 99 ساله به متقاضیان این است که مثلاً در یک بلوک 10 واحدی همه متقاضیان درخواست خرید زمین را داشته باشند. هدایت گفت: معتقدیم این اقدام یک بازی برد-برد بوده که هم به نفع مردم است و هم اینکه به این ترتیب دولت میتواند منابع مالی مورد نیاز برای احداث زیرساخت ها و زیربناهای پروژه های مسکن مهر را تأمین کند.
انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 189فهرست مطالب شماره 189
×