بتن ریز با ماله پروانه ای بتن سخت

@mjbryyly

بتن ریری با ماله پروا نه ای ارملات.بتن رنگی ضدسایش به صورت پودری وملاتی با اکیپ با تجربه و تجهیزات بروز وسابقه درخشان در اقصی نقاط ایران.

×