مصالح ساختمانی ایران زمین

@masalheiranzamin

تولید کننده مصالح ساختمانی و پخش عمده و مویرگی در همه مناطق و نمایندگی کارخانجات سیمان و گچ با بیش از 80 سال سابقه

×