کانال هوا

. . . . 1 2 . . . .

لیست قیمت کانال هوا

دانستنی های کانال هوا

کانال هوا

کانال هوا برای انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود کانال هوا به دو صورت گرد و چهارگوش است و از ورق گالوانیزه و یا آلومینیوم ساخته می شود.

کانال هوا
×