کانال هوا - پیام ساختمان

کانال هوا

کانال هوا

کانال هوا برای انتقال هوا در سیستم های تهویه مطبوع استفاده می شود کانال هوا به دو صورت گرد و چهارگوش است و از ورق گالوانیزه و یا آلومینیوم ساخته می شود.

تولیدکنندگان کانال هوا

مجریان کانال هوا

فروشگاه ها کانال هوا

اخبار کانال هوا

نیاز ساختمان ساز ها

دانستنی های کانال هوا

کانال هوا
ثبت آگهی رایگان
×