دانستنی های غرفه سازی

غرفه سازی چیست؟

غرفه سازی ساختار موقت کوچک در بازار و یا نمایشگاه، که برای فروش کالاها یا ارائه اطلاعات مورد استفاده قرارمی گیرد.

غرفه سازی
×