×
بازدید امروز تا این لحظه 9793 بار

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عراق- نجف

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان عراق- نجف

تاریخ : 27 تا 29 دی 1400شهر : عراق- نجف

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×