×

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان- تاشکند

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ازبکستان- تاشکند

تاریخ : 3 تا 5 آذر 1400شهر : ازبکستان- تاشکند

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×