×

بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان خراسان جنوبی- بیرجند

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیستمین نمایشگاه صنعت ساختمان خراسان جنوبی- بیرجند

تاریخ : 3 تا 6 آذر 1400شهر : خراسان جنوبی- بیرجند
بیستمین-نمایشگاه-صنعت-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×