×

هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته کیش

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته کیش

تاریخ : 7 تا 10 دی 1400شهر : کیش
هفدهمین-نمایشگاه-صنعت-ساختمان-و-صنایع-وابسته

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×