×

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران تهران

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران تهران

تاریخ : 7 تا 10 آبان 1400شهر : تهران
بیست-و-یکمین-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-برق-تهران

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×