×

نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان - رشت رشت

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان گیلان - رشت رشت

تاریخ : 24 تا 28 آبان 1400شهر : رشت
نوزدهمین-نمایشگاه-صنعت-ساختمان-گیلان-رشت

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×