×

سومین نمایشگاه شهر هوشمند مصلای تهران

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : سومین نمایشگاه شهر هوشمند مصلای تهران

تاریخ : 9 تا 11 آبان 1400شهر : مصلای تهران
سومین-نمایشگاه-شهر-هوشمند

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×