×

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی زنجان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی زنجان

تاریخ : 25 تا 28 آبان 1400شهر : زنجان
چهاردهمین-نمایشگاه-تخصصی-صنعت-ساختمان-و-صنایع-سرمایشی-و-گرمایشی

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×