×

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان ارومیه

تاریخ : 31 شهریور تا 3 مهر 1400شهر : ارومیه
شانزدهمین-نمایشگاه-صنعت-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×