×

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معماری ، خانه مدرن و دکوراسیون(میدکس) تهران

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : دوازدهمین نمایشگاه بین المللی معماری ، خانه مدرن و دکوراسیون(میدکس) تهران

تاریخ : 21 تا 24 دی 1400شهر : تهران
دوازدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-معماری-خانه-مدرن-و-دکوراسیون(میدکس)

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×