×

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران )، صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان (معماری و عمران )، صنایع سرمایشی و گرمایشی مشهد

تاریخ : 22 تا 25 تیر 1400شهر : مشهد
بیست-و-سومین-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-ساختمان-(معماری-و-عمران-)-صنایع-سرمایشی-و-گرمایشی

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×