×

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمان تبریز

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ، لوازم و مصالح ساختمان تبریز

تاریخ : 18 تا 21 تیر 1400شهر : تبریز
بیست-و-ششمین-نمایشگاه-بین-المللی-ماشین-آلات-لوازم-و-مصالح-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×