×

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شیراز شیراز

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شیراز شیراز

تاریخ : 8 تا 11 تیر 1400شهر : شیراز
بیست-و-سومین-نمایشگاه-تخصصی-صنعت-ساختمان-شیراز

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×