×

بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1400 تهران

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران 1400 تهران

تاریخ : 27 تا 30 مهر 1400شهر : تهران
بیستمین-نمایشگاه-بین-المللی-تاسیسات-و-سیستم-های-سرمایشی-و-گرمایشی-تهران-1400

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×