×

نمایشگاه تخصصی تکنولوژی های نوین ساختمان کرج

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نمایشگاه تخصصی تکنولوژی های نوین ساختمان کرج

تاریخ : 2 تا 6 تیر 1399شهر : کرج
نمایشگاه-تخصصی-تکنولوژی-های-نوین-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×