×

هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان کرمان

تاریخ : 18 تا 21 شهریور 1399شهر : کرمان
هجدهمین-نمایشگاه-صنعت-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×