×

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ارومیه

تاریخ : 18 تا 21 شهریور 1399شهر : ارومیه
شانزدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-صنعت-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×