×
بازدید امروز تا این لحظه 10006 بار

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی تهران

تاریخ : 30 مهر تا 3 آبان 1399شهر : تهران
نوزدهمین-نمایشگاه-بین-المللی-تاسیسات-ساختمان-و-سیستمهای-سرمایشی-و-گرمایشی

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×