×

نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایش و گرمایش شیراز

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نمایشگاه تاسیسات، سیستم های سرمایش و گرمایش شیراز

تاریخ : 7 تا 10 آبان 1398شهر : شیراز
نمایشگاه-تاسیسات-سیستم-های-سرمایش-و-گرمایش

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×