×

بیست و دومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : بیست و دومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

تاریخ : 18 تا 21 مهر 1398شهر : اصفهان
بیست-و-دومین-نمایشگاه-جامع-صنعت-ساختمان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×