×

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران

تاریخ : 11 تا 14 مهر 1397شهر : تهران

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×