×

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان اردبیل

تاریخ : 2 تا 5 مرداد 1397شهر : اردبیل

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×