×

یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان قزوین

تاریخ : 24 تا 27 بهمن 1396شهر : قزوین

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×