×

شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان یزد

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : شانزدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان یزد

تاریخ : 25 تا 30 مهر 1396شهر : یزد

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×