×

چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران تهران

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : چهارمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران تهران

تاریخ : 19 دی 1395شهر : تهرانبرگزارکننده : انجمن سنگ آهنشماره های تماس : 2188652798سایت : www.iropex.ir

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×