×

سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان مازندارن- قائمشهر

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان مازندارن- قائمشهر

تاریخ : 14 تا 17 اردیبهشت 1395شهر : مازندارن- قائمشهربرگزارکننده : آرتانمانگر اردبيل

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×