×

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع شیمیایی، رنگ، رزین و پوشش‌های صنعتی اصفهان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع شیمیایی، رنگ، رزین و پوشش‌های صنعتی اصفهان

تاریخ : 29 تیر تا 1 مرداد 1395شهر : اصفهان

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×