×

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق اصفهان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : هشتمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق اصفهان

تاریخ : 5 تا 8 خرداد 1395شهر : اصفهان

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×