×

دومین نمایشگاه ساختمان ایران تبریز

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : دومین نمایشگاه ساختمان ایران تبریز

تاریخ : 11 تا 14 آبان 1395شهر : تبریز

عکس های دومین نمایشگاه ساختمان ایران تبریز

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×