×

ششمین نمایشگاه صنعت برق،آب وتاسیسات آب و فاضلاب اردبیل

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : ششمین نمایشگاه صنعت برق،آب وتاسیسات آب و فاضلاب اردبیل

تاریخ : 14 تا 17 مهر 1394شهر : اردبیلبرگزارکننده : آرتانمانگر اردبيل

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×