×

اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار اردبیل

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار اردبیل

تاریخ : 24 اردیبهشت 1394شهر : اردبیلبرگزارکننده : فرمانداري اردبيلشماره های تماس : 4533239238سایت : cmma.ir

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×