×

نمایشگاه تخصصی سنگ معدن و صنایع وابسته یزد

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : نمایشگاه تخصصی سنگ معدن و صنایع وابسته یزد

تاریخ : 29 دی تا 2 بهمن 1394شهر : یزد

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×