×

همایش بحران آب و راه های برون رفت آن همدان

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : همایش بحران آب و راه های برون رفت آن همدان

تاریخ : 19 شهریور 1394شهر : همدانشماره های تماس : 8135227447

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×