×

اولین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن رشت

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : اولین کنفرانس ملی فناوریهای نوین بتن رشت

تاریخ : 31 اردیبهشت 1394شهر : رشتبرگزارکننده : دانشگاه علم و فرهنگ رشتسایت : www.concrete2015.ir

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×