×

دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان میاندوآب

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : دومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان میاندوآب

تاریخ : 9 تا 13 خرداد 1394شهر : میاندوآب

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×