×

چهارمین نمایشگاه صنعت برق قزوین

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : چهارمین نمایشگاه صنعت برق قزوین

تاریخ : 3 تا 6 آذر 1394شهر : قزوین

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×