×

چهاردهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی و تأسیسات یزد

مشخصات نمایشگاه ، برگزار کننده ، اطلاعات تماس :

نام نمایشگاه : چهاردهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی و تأسیسات یزد

تاریخ : 1 تا 5 مهر 1394شهر : یزدشماره های تماس : 035-37236511-5

نمایشگاه های مرتبط

شرکت کنندگان در نمایشگاه

×